HỆ SỐ ĐIỀU HÒA NHÂN LỰC TRONG MICROSOFT PROJECT ~ ĐÀM TÀI CAP

, học viên đăng ký học
ĐTC - Hệ số điều hòa nhân lực trong Ms Project

ĐTC – Hệ số điều hòa nhân lực trong Ms Project

Khi lập tiến độ thi công công trình bằng MP, chúng ta thường chạy biểu đồ tài nguyên trong đó có biểu đồ nhân lực. Dưới đây là những điều chúng ta cần biết về biểu đồ nhân lực:

ĐTC - Biểu đồ nhân lực điều hòa trong project
(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

– Biểu đồ nhân lực tốt đảm bảo được tính liên tục và điều hòa. 

– Biểu đồ nhân lực không được có:

       +/ Những đỉnh cao vọt ngắn hạn

       +/ Những chỗ trũng sâu dài hạn

Vì nếu điều này xảy ra dẫn đến số lượng nhân công khác xa với số lượng nhân công trung bình do đó phụ phí tăng lên rất nhiều. Biểu đồ nhân lực được phép có những chỗ trũng sâu ngắn hạn vì dễ dàng điều chỉnh để lấp lại

– Đánh giá biểu đồ nhân lực dùng 2 hệ số:

+/ Hệ số bất điều hòa: K1 = Amax / Atb

+/ Hệ số phân bố lao động: K2 = Sd / S

Trong đó:

Amax: là số nhân công cao nhất tại một thời điểm nào đó trên biểu đồ nhân lực

Atb: là số nhân công trung bình Atb = S / T

Với: S là tổng số công lao động

T là thời gian thi công

Sd: là số công vượt trội nằm trên đường Atb (được tính bằng diện tích trên đường trung bình)

Một biểu đồ nhân lực được đánh giá là tốt khi K1 -> 1K2 -> 0

Tham khảo thêm  Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Tính toán K1, K2 bằng Ms Project như thế nào?

– Xác định Amax bằng Ms Project: Click chuột phải vào khung nhìn Resource Graph chọn Peak Units -> xem ngày nào có số nhân công lớn nhất thì đó là Amax

– Xác định Atb bằng Ms Project: Click chuột phải vào khung nhìn Resource Graph chọn Commulative work (lũy kế số công)-> xác định được tổng số công chính là giá trị cộng dồn cuối cùng hoặc có thể xem bằng cách chọn Project/ Project Information/Statistic. Nên nhớ Ms Project đang tính là “h công”. 

– Xác định T bằng Ms Project: Chọn Project/ Project Information/Statistic để xem tổng số ngày thi công, đem nhân với 8h là ra tổng thời gian “tính bằng h”

– Xác định Sd bằng Ms Project: Sau khi có Atb, bạn lấy giá trị đó gán cho cột giá trị Max trong khai báo nguồn nhân lực tối đa trong Resource sheet. Rồi quay lại khung nhìn Resouce Graph. Click chuột phải vào biểu đồ nhân lực chọn Overrallocation -> cộng tổng số công trong biểu đồ đó ta được số công dôi nằm trên đường Atb.

Từ các thông số trên các bạn đã hoàn toàn có thể tính được K1, K2.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *