Học Tiếng Anh

Manifold absolute pressure sensor – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Manifold absolute pressure sensor là gì? Manifold absolute pressure sensor có nghĩa là Cảm biến đo áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp (MAP) Manifold absolute pressure sensor có nghĩa là Cảm biến đo áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp (MAP). Đây là […]