Mục lục Toán 12 Hình học

, học viên đăng ký học

Giới Thiệu Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 12

Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 12gồm 116 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đây là cuốn SGK Hình học 12 cơ bản chính thống được dành cho học sinh khối 12. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Hình học căn bản mà mọi học sinh lớp 12 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn Hình học 12.

Sách được biên soạn bởi các tác giả: Trần Văn Hạo, Nguyễn Mộng Hy, Khu Quốc Anh, Trần Đức Huyên.

Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 12được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm ba phần :Khối đa diện ;Mặt nón , mặt trụ , mặt cầu ;Phương pháp tọa độ trong không gian

Mục lụcSách Giáo Khoa Hình Học Lớp 12 :

 • CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN
 • Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
 • Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
 • Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
 • Ôn tập chương I  Khối đa diện
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương I  Hình học 12
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương I  Hình học 12
 • CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
 • Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
 • Bài 2. Mặt cầu
 • Ôn tập chương II  Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương II  Hình học 12
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương II  Hình học 12
 • CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
 • Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
 • Bài 2. Phương trình mặt phẳng
 • Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian
 • Ôn tập chương III  Phương pháp toạ độ trong không gian
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương III  Hình học 12
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương III  Hình học 12
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM  HÌNH HỌC 12
Tham khảo thêm  Cảm âm: Neo đậu bến quê

Đọc Online Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 12

Đọc Onine

Download Ebook Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 12

Download PDF

Video liên quan

Rate this post