Tự học Autocad

Cách dùng lệnh appload – lệnh dùng để Load / Unload ứng dụng trong cad

Lệnh appload là lệnh dùng để Load / Unload các ứng dụng/lisp khi khởi động trong AutoCAD. Cách dùng lệnh appload: Phím tắt: ap Hiện ra bảng sau: Danh sách các lựa chọn Load Dùng để load hoặc reload (load lại) các ứng dụng, lisp cad,… đã được chọn trong list file hoặc trong History […]

Tự học Autocad

CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG TRONG AUTOCAD 2012- LỆNH SAO CHÉP(COPY), TẨY XÓA(ERASE), TẠO ĐỐI XỨNG(MIRROR (MI). ⋆ AutoCAD

 HIỆU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG TRONG AUTOCAD 2012- LỆNH SAO CHÉP(COPY), TẨY XÓA(ERASE), TẠO ĐỐI XỨNG(MIRROR (MI). 1. Xóa đối tượng- Lệnh ERASE: a, sơ đồ thực hiện: b, các bước thực hiện lệnh ERASE: Command: ERASE (E). Select objects: Kích chọn đối tượng L1 (Hình VI – 02b). Select objects: Kích chọn đối tượng L2 (Hình VI […]

You cannot copy content of this page