cảm âm Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng

, học viên đăng ký học

cảm âm TỪ LÚC MẸ NÓI LỜI XIN VÂNG

mi đố la si sol la la ,la đố rế mí lá lá fá mí
đố đố rế đố rế mí ,mí rế đố si
mi mi si rế si la sol si la la
dk
mí lá lá lá , lá lá sól sí sí sí lá
la rế rế rế , mí rế đố si rế mí mí
mí lá lá lá, sí lá sól sól lá sí sí lá
mí fá mí rế ..mí rế đố rế rế đố si la

trích Sáo trúc Thánh Ca Công Giáo

Chỉnh sửa cuối:

Rate this post
Tham khảo thêm  Cảm âm Xuân chiến khu |

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *