Cảm âm bài Đường Về Hai Thôn

, học viên đăng ký học

Cảm âm Đường Về Hai Thôn

Re sol re2 re2 re2 fa2 re2 do2 do2 do2 sib do2 re2
Đường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mái
Re sol do2 do2 do2 re2 do2 sib sib sib la sib la sol
Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co, cỏ hoa nối dài
Re2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 sol2 re2 re2 re2 do2 fa2 re2
Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau
Re2 sol re2 do2 do2, do2 fa2 do2 sib sib
Có tằm mến thương dâu, Có trầu vấn vương cau
La sib do2 do2 re2 re2 mib2 re2 do2 sib sol
và đào tơ thơm ngát, ngát hương trinh ban đầu

Re sol re2 re2 re2 fa2 re2 do2 do2 do2 sib do2 re2
Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa
Re sol do2 do2 do2 re2 do2 sib sib sib la sib la sol
Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thắm hoa bốn mùa
Re2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 sol2 re2 re2 re2 do2 fa2 re2
Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ
Re2 sol re2 do2 do2, do2 fa2 do2 sib sib
Có giàn mướp xanh lơ, Có hồ cá nên thơ
La sib do2 do2 re2 re2 mib2 re2 do2 sib sol
mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ

So12 fa2 fa2 fa2 re2, sol do2 re2 sol2 fa2 sol2 fa2 re2 do2 re2
Mỗi đêm trăng thanh ngà hội mùa lên tiếng ca góp tay cần lao
Do2 do2 do2 sib sol, re sol sib re2 do sib la sol la
Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu tre bước chung êm vui dường bao
Re2 sol2 sol2 sol2 do2, do2 fa2 fa2 fa2 sib, La do2 do2 mib2 re2 sib sol re2
Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng, mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau
Re2 sol2 sol2 sol2 do2, do2 fa2 fa2 fa2 sib
Chày dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu
La do2 do2 mib2 re2 do2 sib sol
Rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu

Tham khảo thêm  Bài tập chọn mẫu kiểm toán có lời giải

Re sol re2 re2 re2 fa2 re2 do2 do2 do2 sib do2 re2
Đường về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng
Re sol do2 do2 do2 re2 do2 sib sib sib la sib la sol
Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài
Re2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 sol2 re2 re2 re2 do2 fa2 re2
Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi
Re2 sol re2 do2 do2, do2 fa2 do2 sib sib
Lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi
La sib do2 do2 re2 re2 mib2 re2 do2 sib sol
và vành môi trai gái góp bao câu ca yêu đời
Re sol do2 re2, re2 fa2 re2 do2, do2 re2 do2 sib re2 sol2 sol2
Nhịp cầu đưa lối, chung bước hai thôn ta đón trăng về mừng duyên quê

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *