10000m2 bằng bao nhiêu km2

, học viên đăng ký học

Hecta hay Ha là đơn vị đo diện tích phổ biến tại nước ta tuy nó không phải là đơn vị được chọn trọng hệ thống đơn vị đo lường SI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lại xem 1 hecta bằng bao nhiêu mét vuông, bằng bao nhiêu km2, sào, mẫu và công.

Nếu là diện tích hình vuông thì mỗi cạnh là 100m.

1 km2 bằng bao nhiêu mét vuông m2

Đầu tiên ta phải để ý rằng đơn vị diện tích là mét vuông thực chất nó là đơn vị mét nhân mét = m2 (mét bình phương, mét vuông).

1 km = 1000m vì vậy 1 km2 = 1000.000 m2. Nếu là diện tích hình vuông thì mỗi cạnh là 1000 mét.

1 sào bằng bao nhiêu mét vuông m2

Ở nước ta mỗi vùng miền sử dụng một đơn vị sào khác nhau, chúng có giá trị khác nhau.

  • Bắc bộ 1 sào = 360m2
  • Trung bộ 1 sào = 500m2
  • Nam bộ 1 sào = 1000m2
1 ha bằng bao nhiêu m2

1 mẫu bằng bao nhiêu mét vuông

Nhưng 1 mẫu vẫn luôn bằng 10 sào vì vậy đơn vị mẫu của 3 miền cũng có giá trị khác nhau. Tuy chúng ta đi học không sử dụng những đơn vị này khiến nó dần mai một. Nhưng những người thuộc thế hệ trước vẫn dùng chúng thường xuyên.

  • Bắc bộ 1 mẫu = 3600 m2 = 10 sào
  • Trung bộ 1 mẫu bằng 5000 m2 = 10 sào
  • Nam bộ 1 mẫu bằng 10000m2 = 10 sào

1 ha bằng bao nhiêu mẫu

Ta thử quy nó ra mét vuông để tính cho dễ nhé. Cái này lại phụ thuộc vào vùng miền.

Tham khảo thêm  Hướng dẫn download tài liệu trên issuu.com miễn phí

Bắc bộ 1 ha = 10000 m2 và 1 mẫu bằng 3600m2 vì vậy 1 ha = 10000/3600 = 2.77778 mẫu.

Tương tự Trung bộ 1 ha = 10000/5000 = 2 mẫu

1 ha Nam bộ bằng = 1 mẫu.

1 ha bằng bao nhiêu sào

  • Bắc bộ 10000/360 = 27,777778 sào
  • Trung bộ 10000/ 500 = 20 sào
  • Nam bộ 10000/1000 = 10 sào

1 ha bằng bao nhiêu công đất

1 công đất bằng 1296 m2 vì vậy 1 ha = 10000/1296 = 7.716 (công).

1 ha bằng bao nhiêu km2

1 hectomet thì bằng 0.1 km vì vậy ha = 0.01 km2

1 Thước bằng bao nhiêu mét vuông

Bắc bộ 1 thước bằng 24 mét vuông

1 sào bằng bao nhiêu thước

Ở Bắc bộ 1 sào bằng 15 thước

Video liên quan

 

1.3/5 - (3 bình chọn)