Học Tiếng Anh

Zipper garage – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Zipper garage là gì?

Zipper garage có nghĩa là (n) Đầu che dây kéo

  • Zipper garage có nghĩa là (n) Đầu che dây kéo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đầu che dây kéo Tiếng Anh là gì?

(n) Đầu che dây kéo Tiếng Anh có nghĩa là Zipper garage.

Ý nghĩa – Giải thích

Zipper garage nghĩa là (n) Đầu che dây kéo.

Đây là cách dùng Zipper garage. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Zipper garage là gì? (hay giải thích (n) Đầu che dây kéo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Zipper garage là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zipper garage / (n) Đầu che dây kéo. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  "First of all" nghĩa là gì và Cách dùng trong Tiếng Anh
You cannot copy content of this page