Zip fastener – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Zip fastener là gì?

Zip fastener có nghĩa là (n) Khóa kéo, khóa rút

  • Zip fastener có nghĩa là (n) Khóa kéo, khóa rút
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Khóa kéo, khóa rút Tiếng Anh là gì?

(n) Khóa kéo, khóa rút Tiếng Anh có nghĩa là Zip fastener.

Ý nghĩa – Giải thích

Zip fastener nghĩa là (n) Khóa kéo, khóa rút.

Đây là cách dùng Zip fastener. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Zip fastener là gì? (hay giải thích (n) Khóa kéo, khóa rút nghĩa là gì?) . Định nghĩa Zip fastener là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zip fastener / (n) Khóa kéo, khóa rút. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

4.1/5 - (7 bình chọn)
Tham khảo thêm  Internal harness service - Vĩnh Long Online