Zinc immersion treatment – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Zinc immersion treatment là gì?

Zinc immersion treatment có nghĩa là Xử lý trước khi mạ (ngâm vào dung dịch kẽm)

  • Zinc immersion treatment có nghĩa là Xử lý trước khi mạ (ngâm vào dung dịch kẽm).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xử lý trước khi mạ (ngâm vào dung dịch kẽm) Tiếng Anh là gì?

Xử lý trước khi mạ (ngâm vào dung dịch kẽm) Tiếng Anh có nghĩa là Zinc immersion treatment.

Ý nghĩa – Giải thích

Zinc immersion treatment nghĩa là Xử lý trước khi mạ (ngâm vào dung dịch kẽm)..

Đây là cách dùng Zinc immersion treatment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Zinc immersion treatment là gì? (hay giải thích Xử lý trước khi mạ (ngâm vào dung dịch kẽm). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Zinc immersion treatment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zinc immersion treatment / Xử lý trước khi mạ (ngâm vào dung dịch kẽm).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Rate - Vĩnh Long Online

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *