Zigzag – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Zigzag là gì?

Zigzag có nghĩa là (n) Nét chữ chi, hình chữ chi

  • Zigzag có nghĩa là (n) Nét chữ chi, hình chữ chi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nét chữ chi, hình chữ chi Tiếng Anh là gì?

(n) Nét chữ chi, hình chữ chi Tiếng Anh có nghĩa là Zigzag.

Ý nghĩa – Giải thích

Zigzag nghĩa là (n) Nét chữ chi, hình chữ chi.

Đây là cách dùng Zigzag. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Zigzag là gì? (hay giải thích (n) Nét chữ chi, hình chữ chi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Zigzag là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zigzag / (n) Nét chữ chi, hình chữ chi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Strand - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *