Học Tiếng Anh

Zigzag twill – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Zigzag twill là gì?

Zigzag twill có nghĩa là (n) Kiểu dệt vân chéo zigzag, kiểu dệt vân sóng

  • Zigzag twill có nghĩa là (n) Kiểu dệt vân chéo zigzag, kiểu dệt vân sóng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Kiểu dệt vân chéo zigzag, kiểu dệt vân sóng Tiếng Anh là gì?

(n) Kiểu dệt vân chéo zigzag, kiểu dệt vân sóng Tiếng Anh có nghĩa là Zigzag twill.

Ý nghĩa – Giải thích

Zigzag twill nghĩa là (n) Kiểu dệt vân chéo zigzag, kiểu dệt vân sóng.

Đây là cách dùng Zigzag twill. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Zigzag twill là gì? (hay giải thích (n) Kiểu dệt vân chéo zigzag, kiểu dệt vân sóng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Zigzag twill là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zigzag twill / (n) Kiểu dệt vân chéo zigzag, kiểu dệt vân sóng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Complex substances - Vĩnh Long Online

Rate this post

You cannot copy content of this page