Zigzag neck – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Zigzag neck là gì?

Zigzag neck có nghĩa là (n) Cổ áo hình zigzag

  • Zigzag neck có nghĩa là (n) Cổ áo hình zigzag
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cổ áo hình zigzag Tiếng Anh là gì?

(n) Cổ áo hình zigzag Tiếng Anh có nghĩa là Zigzag neck.

Ý nghĩa – Giải thích

Zigzag neck nghĩa là (n) Cổ áo hình zigzag.

Đây là cách dùng Zigzag neck. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Zigzag neck là gì? (hay giải thích (n) Cổ áo hình zigzag nghĩa là gì?) . Định nghĩa Zigzag neck là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zigzag neck / (n) Cổ áo hình zigzag. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Piecing machine - Vĩnh Long Online