Yaw rate sensor and accelerometer signal check

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Yaw rate sensor and accelerometer signal check là gì?

Yaw rate sensor and accelerometer signal check có nghĩa là Kiểm tra tín hiệu cảm biến độ lệch hướng và gia tốc kế

  • Yaw rate sensor and accelerometer signal check có nghĩa là Kiểm tra tín hiệu cảm biến độ lệch hướng và gia tốc kế.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra tín hiệu cảm biến độ lệch hướng và gia tốc kế Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra tín hiệu cảm biến độ lệch hướng và gia tốc kế Tiếng Anh có nghĩa là Yaw rate sensor and accelerometer signal check.

Ý nghĩa – Giải thích

Yaw rate sensor and accelerometer signal check nghĩa là Kiểm tra tín hiệu cảm biến độ lệch hướng và gia tốc kế..

Đây là cách dùng Yaw rate sensor and accelerometer signal check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Yaw rate sensor and accelerometer signal check là gì? (hay giải thích Kiểm tra tín hiệu cảm biến độ lệch hướng và gia tốc kế. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Yaw rate sensor and accelerometer signal check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Yaw rate sensor and accelerometer signal check / Kiểm tra tín hiệu cảm biến độ lệch hướng và gia tốc kế.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm   số bật nảy trên súng thử bê tông

Rate this post