Học Tiếng Anh

Yarn evenness tester – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Yarn evenness tester là gì?

Yarn evenness tester có nghĩa là (n) Máy thử độ đều của sợi

  • Yarn evenness tester có nghĩa là (n) Máy thử độ đều của sợi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy thử độ đều của sợi Tiếng Anh là gì?

(n) Máy thử độ đều của sợi Tiếng Anh có nghĩa là Yarn evenness tester.

Ý nghĩa – Giải thích

Yarn evenness tester nghĩa là (n) Máy thử độ đều của sợi.

Đây là cách dùng Yarn evenness tester. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Yarn evenness tester là gì? (hay giải thích (n) Máy thử độ đều của sợi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Yarn evenness tester là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Yarn evenness tester / (n) Máy thử độ đều của sợi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Bowden cable - Từ điển số