Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9335-2012-bê-tông-nặng-thử-không-phá-hủy.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn quốc gia 9335-2012 bê tông nặng thử không phá hủy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9335:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN SỬ DỤNG KẾT HỢP MÁY ĐO SIÊU ÂM VÀ SÚNG BẬT NẨY Heavy weight concrete – Non destructive testing method – Determination of compressive strength by using combination of ultrasonic equipment and rebound […]

Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9147-2012-công-trình-thủy-lợi-quy-trình-tính-toán-thủy-lực-đập-tràn.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn quốc gia 9147-2012 quy trình tính toán thủy lực đập tràn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9147 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI − QUI TRÌNH TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐẬP TRÀN Hydraulic structures − Hydraulic Calculation Process for Spillway​ Lời nói đầu TCVN 9147:2012 được chuyển đổi từ QP.TL. C-8-76 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn […]

Tiêu-chuẩn-việt-nam-8859-2011-móng-cấp-phối-đá-dăm-kết-cấu-áo-đường.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn 8859-2011 móng cấp phối đá dăm kết cấu áo đường

TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 8859 : 2011 LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ- VẬT LIỆU, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Graded Aggregate Bases and Subbases Pavement – Specification for Construction and Acceptance​ MỤC LỤC1. Phạm vi áp dụng2. Tài liệu viện dẫn3. Thuật ngữ, định nghĩa4. Phân loại5. […]

Tiêu-chuẩn-quốc-gia-3106-1993-bê-tông-nặng-phương-pháp-thử-độ-sụt.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn quốc gia 3106-1993 bê tông nặng phương pháp thử độ sụt

TIÊU CHUẨN VIỆT NAMTCVN 3106 – 1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ SỤT Fresh heavyweight concrete – Method for slump test​ Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng có tính dẻo và đủ độ dính kết. Tiêu chuẩn khôngáp dụng cho […]

Tiêu-chuẩn-việt-nam-4474-1987-thoát-nước-bên-trong-tiêu-chuẩn-thiết-kế.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn việt nam 4474-1987 thoát nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAMTCVN 4474 : 1987 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Internal drainage – Design standard​ Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 19 : 1964 “Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế”. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống thoát nước bên trong nhà ở, […]

Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4252-2012-lập-thiết-kế-tổ-chức-xây-dựng.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn quốc gia 4252-2012 lập thiết kế tổ chức xây dựng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 4252:2012 QUY TRÌNH LẬP THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG Procedures for formulation of the building organization design and the building works design​ Lời nói đầuTCVN 4252:2012 được soát xét từ TCVN 4252:1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu […]

You cannot copy content of this page