Tiêu-chuẩn-xây-dựng-205-1998-móng-cọc-tiêu-chuẩn-thiết-kế.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn xây dựng 205-1998 móng cọc tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 205 : 1998 MÓNG CỌC – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Pile foundation – Specifications for design​ 1. Nguyên tắc chung1.1. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩnTiêu chuẩn thiết kế móng cọc được áp dụng cho các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao […]

Tiêu-chuẩn-xây-dựng-việt-nam-198-1997-thiết-kế-kết-cấu-bêtông-cốt-thép-toàn-khối.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn xây dựng 198-1997 thiết kế kết cấu bêtông cốt thép

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 198 : 1997 NHÀ CAO TẦNG – THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI HIGH RISE BUIDING- GUIDE FOR DESIGN OF MONOLITIC REINFORCED CONCRETE STRUCTURES​ 1. Quy định chung Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến những yêu cầu về kiến thức cơ bản nhất phục vụ cho […]

Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9360-2012-kỹ-thuật-xác-định-độ-lún-công-trình.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn quốc gia 9360-2012 kỹ thuật xác định độ lún công trình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 9360:2012 QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẢNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO HÌNH HỌC Technical process of settlement monitoring of civil and industrial building by geometrical levelling​ Lời nói đầuTCVN 9360:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 271:2002 theo quy định tại khoản […]

Tiêu-chuẩn-xây-dựng-264-2002-nhà-công-trình-nguyên-tắc-thiết-kế.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn xây dựng 264-2002 nhà công trình nguyên tắc thiết kế

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 264:2002 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG Buildings and facilities – Basic rules of accessible design and construction for people with disabilities​ 1. Phạm vi áp dụng1.1. Tiêu chuẩn này được […]

Tiêu-chuẩn-xây-dựng-239-2006-bê-tông-nặng-chỉ-dẫn-đánh-giá-cường-độ.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn xây dựng 239-2006 bê tông nặng chỉ dẫn đánh giá cường độ

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAMTCXDVN 239 : 2006 BÊ TÔNG NẶNG – CHỈ DẪN ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG TRÊN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH Heavyweight concrete – Guide to assessment of concrete strength in existing structures​ 1. Phạm vi áp dụngTiêu chuẩn này hướng dẫn sử dụng các phương pháp thí nghiệm để […]

Tiêu-chuẩn-quốc-gia-5687-2010-thông-gió-điều-hòa-không-khí.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn quốc gia 5687-2010 thông gió điều hòa không khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5687 : 2010 THÔNG GlÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Ventilation-air conditioning Design standards​ Lời nói đầuTCVN 5687:2010 thay thế TCVN 5687:1992.TCVN 5687:2010 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, […]

You cannot copy content of this page