Tiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-7745-2007-gạch-gốm-ốp-lát-ép-bán-khô-yêu-cầu-kỹ-thuật.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn quốc gia 7745-2007 gạch gốm ốp lát ép bán khô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7745:2007 GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Dry pressed ceramic tiles – Specifications​ Lời nói đầuTCVN 7745:2007 thay thế TCVN 6883:2001; TCVN 6884:2001; TCVN 6414:1998; TCVN 7133:2002 và TCVN 7134:2002.TCVN 7745:2007 được xây dựng dựa trên cơ sở ISO 13006:1998 Ceramic Tiles.TCVN 7745:2007 do […]

Tiêu-chuẩn-việt-nam-51-1984-mạng-lưới-thoát-nước-bên-ngoài-công-trình.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn việt nam 51-1984 mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 51: 1984 THOÁT NƯỚC – MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI VÀ CÔNG TRÌNH – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Drainage-External networks and facilities – Design standard​ Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu khi thiết kế mới và thiết kế cải tạo mạng lưới thoát nước bên ngoài và công trìnhKhi […]

Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4253-2012-nền-các-công-trình-thủy-công.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn quốc gia 4253-2012 nền các công trình thủy công

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4253 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ Hydraulic structures – Foundation of hydraulic projects – Design standard​ Lời nói đầuTCVN 4253:2012 thay thế cho TCVN 4253-86.TCVN 4253:2012 do Viện thủy điện và năng lượng tái tạo – Viện […]

You cannot copy content of this page