Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8-20-2002-các-quy-ước-cơ-bản-về-nét-vẽ.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn quốc gia 8-20-2002 các quy ước cơ bản về nét vẽ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAMTCVN 8-20:2002ISO 128-20:1996 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 20: QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ NÉT VẼ Technical drawings – General principles of presentation – Part 20: Basic conventions for lines.​ Lời nói đầuTCVN 8-20:2002 thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 8-1993Tiêu chuẩn này hoàn […]

Tiêu-chuẩn-xây-dựng-275-2002-trường-trung-học-chuyên-nghiệp-thiết-kế.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn 275-2002 trường trung học chuyên nghiệp thiết kế

TIỂU CHUẨN XÂY DỤNG VIỆT NAM TCXDVN 275: 2002 Trường Trung học chuyên nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế Secondary VocaHonal School – Design Standard​ Pham vi áp dụngTiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các hạng mục công trình của Trường Trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo […]

Tiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-6396-73-2010-yêu-cầu-trạng-thái-của-thang-máy.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn quốc gia 6396-73-2010 thang máy trong trường hợp có cháy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-73:2010EN 81-73:2005 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY – ÁP DỤNG RIÊNG CHO THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG – PHẦN 73: TRẠNG THÁI CỦA THANG MÁY TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CHÁY Safety rules for the constructions and installation […]

Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9362-2012-tiêu-chuẩn-thiết-kế-nền-nhà-công-trình.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn quốc gia 9362-2012 tiêu chuẩn thiết kế nền nhà công trình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 9362:2012 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Specifications for design of foundation for buildings and structures​ Lời nói đầuTCVN 9362:2012 được chuyển đổi từ TCXD 45:1978 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 […]

You cannot copy content of this page