Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

, học viên đăng ký học

Xã hội cổ đại phương Đông gồm nông dân công xã, quý tộc và nô lệ:

– Nông dân: là bộ phận đông đảo nhất và là lực lượng sản xuất chính.

– Vua, quý tộc là tâng lớp trên. Nắm mọi quyền hành trong xã hội, họ sống chủ yếu bóc lộ nông dân và nô lệ.

– Nô lệ chủ yếu phục vụ trong các gia dình của vua và quý tộc, thân phận của người nô lệ không khác gì con vật.

(Nguồn: Bài 2:)

Rate this post
Tham khảo thêm  phimvn2.com ước tính có giá trị $1,704

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *