Học Tiếng Anh

Writ of certiorari – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Writ of certiorari là gì?

Writ of certiorari có nghĩa là Lệnh chuyển hồ sơ lên tòa cấp trên, lệnh lấy lên xét xử lại

  • Writ of certiorari có nghĩa là Lệnh chuyển hồ sơ lên tòa cấp trên, lệnh lấy lên xét xử lại
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

Lệnh chuyển hồ sơ lên tòa cấp trên, lệnh lấy lên xét xử lại Tiếng Anh là gì?

Lệnh chuyển hồ sơ lên tòa cấp trên, lệnh lấy lên xét xử lại Tiếng Anh có nghĩa là Writ of certiorari.

Ý nghĩa – Giải thích

Writ of certiorari nghĩa là Lệnh chuyển hồ sơ lên tòa cấp trên, lệnh lấy lên xét xử lại.

Đây là cách dùng Writ of certiorari. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Writ of certiorari là gì? (hay giải thích Lệnh chuyển hồ sơ lên tòa cấp trên, lệnh lấy lên xét xử lại nghĩa là gì?) . Định nghĩa Writ of certiorari là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Writ of certiorari / Lệnh chuyển hồ sơ lên tòa cấp trên, lệnh lấy lên xét xử lại. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Main part of shell - Vĩnh Long Online

Rate this post

You cannot copy content of this page