Học Tiếng Anh

Wrap up – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Wrap up là gì?

Wrap up có nghĩa là (n) Gói lại, bọc lại

  • Wrap up có nghĩa là (n) Gói lại, bọc lại
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Gói lại, bọc lại Tiếng Anh là gì?

(n) Gói lại, bọc lại Tiếng Anh có nghĩa là Wrap up.

Ý nghĩa – Giải thích

Wrap up nghĩa là (n) Gói lại, bọc lại.

Đây là cách dùng Wrap up. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Wrap up là gì? (hay giải thích (n) Gói lại, bọc lại nghĩa là gì?) . Định nghĩa Wrap up là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wrap up / (n) Gói lại, bọc lại. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Pocket facing - Vĩnh Long Online