Wp (warp) – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Wp (warp) là gì?

Wp (warp) có nghĩa là (n) Hệ sợi dọc, sợi cơ bản

  • Wp (warp) có nghĩa là (n) Hệ sợi dọc, sợi cơ bản
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hệ sợi dọc, sợi cơ bản Tiếng Anh là gì?

(n) Hệ sợi dọc, sợi cơ bản Tiếng Anh có nghĩa là Wp (warp).

Ý nghĩa – Giải thích

Wp (warp) nghĩa là (n) Hệ sợi dọc, sợi cơ bản.

Đây là cách dùng Wp (warp). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Wp (warp) là gì? (hay giải thích (n) Hệ sợi dọc, sợi cơ bản nghĩa là gì?) . Định nghĩa Wp (warp) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wp (warp) / (n) Hệ sợi dọc, sợi cơ bản. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Looking Up là gì và cấu trúc cụm từ Looking Up trong câu Tiếng Anh