Học Tiếng Anh

Worm-and-sector steering – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Worm-and-sector steering là gì?

Worm-and-sector steering có nghĩa là Hệ thống lái kiểu trục vít-đoạn vòng răng cong

  • Worm-and-sector steering có nghĩa là Hệ thống lái kiểu trục vít-đoạn vòng răng cong.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống lái kiểu trục vít-đoạn vòng răng cong Tiếng Anh là gì?

Hệ thống lái kiểu trục vít-đoạn vòng răng cong Tiếng Anh có nghĩa là Worm-and-sector steering.

Ý nghĩa – Giải thích

Worm-and-sector steering nghĩa là Hệ thống lái kiểu trục vít-đoạn vòng răng cong..

Đây là cách dùng Worm-and-sector steering. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Worm-and-sector steering là gì? (hay giải thích Hệ thống lái kiểu trục vít-đoạn vòng răng cong. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Worm-and-sector steering là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Worm-and-sector steering / Hệ thống lái kiểu trục vít-đoạn vòng răng cong.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Thread angle - Vĩnh Long Online