Học Tiếng Anh

Working position – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Working position là gì?

Working position có nghĩa là (n) Vị trí làm việc

  • Working position có nghĩa là (n) Vị trí làm việc
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vị trí làm việc Tiếng Anh là gì?

(n) Vị trí làm việc Tiếng Anh có nghĩa là Working position.

Ý nghĩa – Giải thích

Working position nghĩa là (n) Vị trí làm việc.

Đây là cách dùng Working position. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Working position là gì? (hay giải thích (n) Vị trí làm việc nghĩa là gì?) . Định nghĩa Working position là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Working position / (n) Vị trí làm việc. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Paste - Vĩnh Long Online