Học Tiếng Anh

Wiring repair – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Wiring repair là gì?

Wiring repair có nghĩa là Sửa chữa dây dẫn

  • Wiring repair có nghĩa là Sửa chữa dây dẫn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sửa chữa dây dẫn Tiếng Anh là gì?

Sửa chữa dây dẫn Tiếng Anh có nghĩa là Wiring repair.

Ý nghĩa – Giải thích

Wiring repair nghĩa là Sửa chữa dây dẫn..

Đây là cách dùng Wiring repair. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Wiring repair là gì? (hay giải thích Sửa chữa dây dẫn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Wiring repair là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wiring repair / Sửa chữa dây dẫn.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Organization structure - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page