Học Tiếng Anh

Whipstitch – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Whipstitch là gì?

Whipstitch có nghĩa là (n) Mũi khâu vắt

  • Whipstitch có nghĩa là (n) Mũi khâu vắt
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Mũi khâu vắt Tiếng Anh là gì?

(n) Mũi khâu vắt Tiếng Anh có nghĩa là Whipstitch.

Ý nghĩa – Giải thích

Whipstitch nghĩa là (n) Mũi khâu vắt.

Đây là cách dùng Whipstitch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Whipstitch là gì? (hay giải thích (n) Mũi khâu vắt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Whipstitch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Whipstitch / (n) Mũi khâu vắt. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Motor octane number - Vĩnh Long Online