Học Tiếng Anh

Wheel tramp – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Wheel tramp là gì?

Wheel tramp có nghĩa là Độ đảo hướng tâm

  • Wheel tramp có nghĩa là Độ đảo hướng tâm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Độ đảo hướng tâm Tiếng Anh là gì?

Độ đảo hướng tâm Tiếng Anh có nghĩa là Wheel tramp.

Ý nghĩa – Giải thích

Wheel tramp nghĩa là Độ đảo hướng tâm..

Đây là cách dùng Wheel tramp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Wheel tramp là gì? (hay giải thích Độ đảo hướng tâm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Wheel tramp là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wheel tramp / Độ đảo hướng tâm.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Inner stitch - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page