Học Tiếng Anh

Wheel hub seal – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Wheel hub seal là gì?

Wheel hub seal có nghĩa là Phốt moayơ bánh xe

  • Wheel hub seal có nghĩa là Phốt moayơ bánh xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Phốt moayơ bánh xe Tiếng Anh là gì?

Phốt moayơ bánh xe Tiếng Anh có nghĩa là Wheel hub seal.

Ý nghĩa – Giải thích

Wheel hub seal nghĩa là Phốt moayơ bánh xe..

Đây là cách dùng Wheel hub seal. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Wheel hub seal là gì? (hay giải thích Phốt moayơ bánh xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Wheel hub seal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wheel hub seal / Phốt moayơ bánh xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Marking - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page