Học Tiếng Anh

Wet galvanizing – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Wet galvanizing là gì?

Wet galvanizing có nghĩa là Sự mạ kẽm ướt

  • Wet galvanizing có nghĩa là Sự mạ kẽm ướt.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự mạ kẽm ướt Tiếng Anh là gì?

Sự mạ kẽm ướt Tiếng Anh có nghĩa là Wet galvanizing.

Ý nghĩa – Giải thích

Wet galvanizing nghĩa là Sự mạ kẽm ướt..

Đây là cách dùng Wet galvanizing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Wet galvanizing là gì? (hay giải thích Sự mạ kẽm ướt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Wet galvanizing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wet galvanizing / Sự mạ kẽm ướt.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Combination valve - Vĩnh Long Online