Học Tiếng Anh

Welder – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Welder là gì?

Welder có nghĩa là Thợ hàn

  • Welder có nghĩa là Thợ hàn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thợ hàn Tiếng Anh là gì?

Thợ hàn Tiếng Anh có nghĩa là Welder.

Ý nghĩa – Giải thích

Welder nghĩa là Thợ hàn.

Đây là cách dùng Welder. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Welder là gì? (hay giải thích Thợ hàn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Welder là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Welder / Thợ hàn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Diversion valve - Vĩnh Long Online