Học Tiếng Anh

Weft – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Weft là gì?

Weft có nghĩa là (n) Ống sợi ngang

  • Weft có nghĩa là (n) Ống sợi ngang
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Ống sợi ngang Tiếng Anh là gì?

(n) Ống sợi ngang Tiếng Anh có nghĩa là Weft.

Ý nghĩa – Giải thích

Weft nghĩa là (n) Ống sợi ngang.

Đây là cách dùng Weft. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Weft là gì? (hay giải thích (n) Ống sợi ngang nghĩa là gì?) . Định nghĩa Weft là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Weft / (n) Ống sợi ngang. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm   half- beam - Vĩnh Long Online