Học Tiếng Anh

Weaving of ready sacks – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Weaving of ready sacks là gì?

Weaving of ready sacks có nghĩa là (n) Công nghệ dệt bao tải may sẵn

  • Weaving of ready sacks có nghĩa là (n) Công nghệ dệt bao tải may sẵn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Công nghệ dệt bao tải may sẵn Tiếng Anh là gì?

(n) Công nghệ dệt bao tải may sẵn Tiếng Anh có nghĩa là Weaving of ready sacks.

Ý nghĩa – Giải thích

Weaving of ready sacks nghĩa là (n) Công nghệ dệt bao tải may sẵn.

Đây là cách dùng Weaving of ready sacks. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Weaving of ready sacks là gì? (hay giải thích (n) Công nghệ dệt bao tải may sẵn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Weaving of ready sacks là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Weaving of ready sacks / (n) Công nghệ dệt bao tải may sẵn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Tên các loại quả trong tiếng Anh thông dụng đầy đủ nhất

Rate this post