Học Tiếng Anh

Weather working day – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Weather working day là gì?

Weather working day có nghĩa là ngày làm việc thời tiết tốt

  • Weather working day có nghĩa là ngày làm việc thời tiết tốt
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

ngày làm việc thời tiết tốt Tiếng Anh là gì?

ngày làm việc thời tiết tốt Tiếng Anh có nghĩa là Weather working day.

Ý nghĩa – Giải thích

Weather working day nghĩa là ngày làm việc thời tiết tốt.

Đây là cách dùng Weather working day. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Weather working day là gì? (hay giải thích ngày làm việc thời tiết tốt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Weather working day là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Weather working day / ngày làm việc thời tiết tốt. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Sàn Chứng Khoán trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ