Học Tiếng Anh

Weak flax – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Weak flax là gì?

Weak flax có nghĩa là (n) Lanh kém bền

  • Weak flax có nghĩa là (n) Lanh kém bền
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Lanh kém bền Tiếng Anh là gì?

(n) Lanh kém bền Tiếng Anh có nghĩa là Weak flax.

Ý nghĩa – Giải thích

Weak flax nghĩa là (n) Lanh kém bền.

Đây là cách dùng Weak flax. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Weak flax là gì? (hay giải thích (n) Lanh kém bền nghĩa là gì?) . Định nghĩa Weak flax là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Weak flax / (n) Lanh kém bền. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Composition label - Vĩnh Long Online