Học Tiếng Anh

Water jet loom – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Water jet loom là gì?

Water jet loom có nghĩa là (n) Máy dệt nước

  • Water jet loom có nghĩa là (n) Máy dệt nước
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy dệt nước Tiếng Anh là gì?

(n) Máy dệt nước Tiếng Anh có nghĩa là Water jet loom.

Ý nghĩa – Giải thích

Water jet loom nghĩa là (n) Máy dệt nước.

Đây là cách dùng Water jet loom. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Water jet loom là gì? (hay giải thích (n) Máy dệt nước nghĩa là gì?) . Định nghĩa Water jet loom là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Water jet loom / (n) Máy dệt nước. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Roughing - Vĩnh Long Online