Học Tiếng Anh

Washing effect – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Washing effect là gì?

Washing effect có nghĩa là (n) Hiệuquả giặt, tác động giặt

  • Washing effect có nghĩa là (n) Hiệuquả giặt, tác động giặt
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hiệuquả giặt, tác động giặt Tiếng Anh là gì?

(n) Hiệuquả giặt, tác động giặt Tiếng Anh có nghĩa là Washing effect.

Ý nghĩa – Giải thích

Washing effect nghĩa là (n) Hiệuquả giặt, tác động giặt.

Đây là cách dùng Washing effect. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Washing effect là gì? (hay giải thích (n) Hiệuquả giặt, tác động giặt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Washing effect là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Washing effect / (n) Hiệuquả giặt, tác động giặt. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Length feed - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page