Học Tiếng Anh

Washcoat – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Washcoat là gì?

Washcoat có nghĩa là Lớp oxide trên chất xúc tác

  • Washcoat có nghĩa là Lớp oxide trên chất xúc tác.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lớp oxide trên chất xúc tác Tiếng Anh là gì?

Lớp oxide trên chất xúc tác Tiếng Anh có nghĩa là Washcoat.

Ý nghĩa – Giải thích

Washcoat nghĩa là Lớp oxide trên chất xúc tác..

Đây là cách dùng Washcoat. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Washcoat là gì? (hay giải thích Lớp oxide trên chất xúc tác. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Washcoat là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Washcoat / Lớp oxide trên chất xúc tác.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Custom wheel - Từ điển số

You cannot copy content of this page