Warp comb – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Warp comb là gì?

Warp comb có nghĩa là (n) Khổ sợi dọc

  • Warp comb có nghĩa là (n) Khổ sợi dọc
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Khổ sợi dọc Tiếng Anh là gì?

(n) Khổ sợi dọc Tiếng Anh có nghĩa là Warp comb.

Ý nghĩa – Giải thích

Warp comb nghĩa là (n) Khổ sợi dọc.

Đây là cách dùng Warp comb. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Warp comb là gì? (hay giải thích (n) Khổ sợi dọc nghĩa là gì?) . Định nghĩa Warp comb là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Warp comb / (n) Khổ sợi dọc. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Front scuff plate trim panel