Học Tiếng Anh

Wall paper – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Wall paper là gì?

Wall paper có nghĩa là Giấy dán tường

  • Wall paper có nghĩa là Giấy dán tường
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Giấy dán tường Tiếng Anh là gì?

Giấy dán tường Tiếng Anh có nghĩa là Wall paper.

Ý nghĩa – Giải thích

Wall paper nghĩa là Giấy dán tường.

Đây là cách dùng Wall paper. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Wall paper là gì? (hay giải thích Giấy dán tường nghĩa là gì?) . Định nghĩa Wall paper là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wall paper / Giấy dán tường. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Finishing and packing room - Vĩnh Long Online