Học Tiếng Anh

Waffle cloth – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Waffle cloth là gì?

Waffle cloth có nghĩa là (n) Vải có hoa văn tổ ong

  • Waffle cloth có nghĩa là (n) Vải có hoa văn tổ ong
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải có hoa văn tổ ong Tiếng Anh là gì?

(n) Vải có hoa văn tổ ong Tiếng Anh có nghĩa là Waffle cloth.

Ý nghĩa – Giải thích

Waffle cloth nghĩa là (n) Vải có hoa văn tổ ong.

Đây là cách dùng Waffle cloth. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Waffle cloth là gì? (hay giải thích (n) Vải có hoa văn tổ ong nghĩa là gì?) . Định nghĩa Waffle cloth là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Waffle cloth / (n) Vải có hoa văn tổ ong. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page