trung tâm giới thiệu việc làm vĩnh long
Vĩnh Long 24h

Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long nằm ở đâu

Thông tin chi tiết về Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long  – Giám đốc + Họ tên: Đặng Vinh Hiển + Số điện thoại: 0913139290 + Email: dvhien.sldtb@vinhlong.gov.vn – Phó Giám đốc + Họ tên: Nguyễn Quốc Thanh + Số điện thoại: 0945195198 + Email: nqthanh.sldtb@vinhlong.gov.vn – Phó Giám đốc + Họ tên: Lê […]

You cannot copy content of this page