Văn Hóa & Du Lịch Vĩnh Long 24h

Cập nhật chi tiết 23 địa điểm Du Lịch Vĩnh Long mới nhất 2021

1 Nhà thờ chính tòa Vĩnh Long  Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long là một hình ảnh thân thuộc của người dân Vĩnh Long được hoàn thành vào năm 1967. Tại Vĩnh Long lúc đó không có nhà thờ, không có họ đạo vì là nơi thị tứ có quan quyền cấm đạo rất ngặt. […]

trung tâm giới thiệu việc làm vĩnh long
Vĩnh Long 24h

Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long nằm ở đâu

Thông tin chi tiết về Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Long  – Giám đốc + Họ tên: Đặng Vinh Hiển + Số điện thoại: 0913139290 + Email: dvhien.sldtb@vinhlong.gov.vn – Phó Giám đốc + Họ tên: Nguyễn Quốc Thanh + Số điện thoại: 0945195198 + Email: nqthanh.sldtb@vinhlong.gov.vn – Phó Giám đốc + Họ tên: Lê […]