Vĩnh Long 24h

Video hướng dẫn viết chữ hoa 2,5 li

Video hướng dẫn viết chữ hoa 2,5 li gồm 29 chữ cái hoa chuẩn của Bộ GD&ĐT, rất thuận tiện cho thầy cô chèn vào bài giảng điện tử của mình, phục vụ quá trình dạy trực tuyến đợt nghỉ dịch Covid-19!

Hướng dẫn tập viết chữ A

Bộ video chữ hoa 2,5 li gồm 29 video mô phỏng từng chữ cái: A, Â, Ă, B, C, D, Đ, E, Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X, Y. Nhờ đó, rất tiện cho thầy cô chèn vào file PowerPoint, mở trực tiếp trình chiếu cho học sinh xem khi giảng dạy online.

Hướng dẫn tập viết chữ B
Hướng dẫn tập viết chữ B

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm bộ 40 trò chơi PowerPoint, để thoải mái xen kẽ, lồng ghép vào bài giảng của mình cho các em giải trí giữa giờ. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ video sau để phục vụ luyện viết chữ cho học sinh của mình:

  • File Video hướng dẫn viết chữ thường cỡ nhỏ
  • Video hướng dẫn viết 29 chữ cái thường cỡ nhỡ
  • Video hướng dẫn viết chữ hoa 2,5 li
  • File Video hướng dẫn viết chữ hoa 5 ly

Video hướng dẫn viết chữ hoa 2,5 li gồm 29 chữ cái hoa chuẩn của Bộ GD&ĐT, rất thuận tiện cho thầy cô chèn vào bài giảng điện tử của mình, phục vụ quá trình dạy trực tuyến đợt nghỉ dịch Covid-19!

Hướng dẫn tập viết chữ A

Bộ video chữ hoa 2,5 li gồm 29 video mô phỏng từng chữ cái: A, Â, Ă, B, C, D, Đ, E, Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X, Y. Nhờ đó, rất tiện cho thầy cô chèn vào file PowerPoint, mở trực tiếp trình chiếu cho học sinh xem khi giảng dạy online.

Tham khảo thêm  Lời bài hát Tình yêu mặt trời
Hướng dẫn tập viết chữ B
Hướng dẫn tập viết chữ B

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm bộ 40 trò chơi PowerPoint, để thoải mái xen kẽ, lồng ghép vào bài giảng của mình cho các em giải trí giữa giờ. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ video sau để phục vụ luyện viết chữ cho học sinh của mình:

  • File Video hướng dẫn viết chữ thường cỡ nhỏ
  • Video hướng dẫn viết 29 chữ cái thường cỡ nhỡ
  • Video hướng dẫn viết chữ hoa 2,5 li
  • File Video hướng dẫn viết chữ hoa 5 ly
Rate this post
You cannot copy content of this page