Vĩnh Long 24h

Vì sao phải tóm tắt văn bản tự sự?

– Tóm tắt văn bản tự sự giúp người đọc nắm được ngắn gọn, nhanh chóng nội dung chính của tác phẩm tự sự được tóm tắt so với văn bản gốc.

– Muốn tóm tắt văn bản tự sự cần phải:

   + Đọc lại toàn bộ tác phẩm, nắm được ý tưởng nội dung của tác giả

   + Lựa chọn những nội dung chính cần ghi lại

   + Sắp xếp hợp lý nội dung chính theo trình tự hợp lý

   + Diễn đạt bằng lời văn của mình những nội dung đã xác định

Rate this post
Tham khảo thêm  Mẫu chữ ký tên Thiên đẹp (Thiện)

You cannot copy content of this page