Học Tiếng Anh

Vest – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Vest là gì?

Vest có nghĩa là (n) Áo lót, áo gilê, vải trang sức trước ngực

  • Vest có nghĩa là (n) Áo lót, áo gilê, vải trang sức trước ngực
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Áo lót, áo gilê, vải trang sức trước ngực Tiếng Anh là gì?

(n) Áo lót, áo gilê, vải trang sức trước ngực Tiếng Anh có nghĩa là Vest.

Ý nghĩa – Giải thích

Vest nghĩa là (n) Áo lót, áo gilê, vải trang sức trước ngực.

Đây là cách dùng Vest. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Vest là gì? (hay giải thích (n) Áo lót, áo gilê, vải trang sức trước ngực nghĩa là gì?) . Định nghĩa Vest là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Vest / (n) Áo lót, áo gilê, vải trang sức trước ngực. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  “Stick with” là gì và cấu trúc cụm từ stick with trong câu tiếng Anh

You cannot copy content of this page