Học Tiếng Anh

Variance – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Variance là gì?

Variance có nghĩa là phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn của quần thể

  • Variance có nghĩa là phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn của quần thể
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn của quần thể Tiếng Anh là gì?

phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn của quần thể Tiếng Anh có nghĩa là Variance.

Ý nghĩa – Giải thích

Variance nghĩa là phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn của quần thể.

Đây là cách dùng Variance. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Variance là gì? (hay giải thích phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn của quần thể nghĩa là gì?) . Định nghĩa Variance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Variance / phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn của quần thể. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Sliding form - Vĩnh Long Online

Rate this post

You cannot copy content of this page