Văn Hóa & Du Lịch Vĩnh Long 24h

Cập nhật chi tiết 23 địa điểm Du Lịch Vĩnh Long mới nhất 2021

1 Nhà thờ chính tòa Vĩnh Long  Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long là một hình ảnh thân thuộc của người dân Vĩnh Long được hoàn thành vào năm 1967. Tại Vĩnh Long lúc đó không có nhà thờ, không có họ đạo vì là nơi thị tứ có quan quyền cấm đạo rất ngặt. […]