Học Tiếng Anh

Value Added Tax – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Value Added Tax là gì?

Value Added Tax có nghĩa là Thuế giá trị gia tăng

  • Value Added Tax có nghĩa là Thuế giá trị gia tăng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Thuế giá trị gia tăng Tiếng Anh là gì?

Thuế giá trị gia tăng Tiếng Anh có nghĩa là Value Added Tax.

Ý nghĩa – Giải thích

Value Added Tax nghĩa là Thuế giá trị gia tăng.

Đây là cách dùng Value Added Tax. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Value Added Tax là gì? (hay giải thích Thuế giá trị gia tăng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Value Added Tax là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Value Added Tax / Thuế giá trị gia tăng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Split pin - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page