Học Tiếng Anh

Usage value – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Usage value là gì?

Usage value có nghĩa là (n) Giá trị sử dụng

  • Usage value có nghĩa là (n) Giá trị sử dụng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Giá trị sử dụng Tiếng Anh là gì?

(n) Giá trị sử dụng Tiếng Anh có nghĩa là Usage value.

Ý nghĩa – Giải thích

Usage value nghĩa là (n) Giá trị sử dụng.

Đây là cách dùng Usage value. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Usage value là gì? (hay giải thích (n) Giá trị sử dụng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Usage value là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Usage value / (n) Giá trị sử dụng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Roll angle - Vĩnh Long Online